Trình chuyển đổi EPS sang PNG

Chuyển file của bạn từ Adobe Encapsulated PostScript File sang Portable Network Graphics bằng trình chuyển đổi EPS sang PNG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file EPS thành PNG?

  1. Chọn file EPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPS sang PNG
  4. Tải file PNG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PNG sang EPS:

Trình chuyển đổi PNG sang EPS
Hãy thử chuyển đổi PNG với file thử nghiệm EPS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPS sang PNG:

Chuyển đổi EPS sang PNG với file ví dụ EPS của chúng tôi.