Trình chuyển đổi ICO sang EPS

Chuyển file của bạn từ Microsoft icon file sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi ICO sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ICO thành EPS?

  1. Chọn file ICO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ICO sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPS sang ICO:

Trình chuyển đổi EPS sang ICO
Hãy thử chuyển đổi EPS với file thử nghiệm ICO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ICO sang EPS:

Chuyển đổi ICO sang EPS với file ví dụ ICO của chúng tôi.