Trình chuyển đổi ODP sang ICO

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Presentation File sang Microsoft icon file bằng trình chuyển đổi ODP sang ICO.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODP thành ICO?

  1. Chọn file ODP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODP sang ICO
  4. Tải file ICO của bạn