Trình chuyển đổi PPT sang ICO

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint Presentation File sang Microsoft icon file bằng trình chuyển đổi PPT sang ICO.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PPT thành ICO?

  1. Chọn file PPT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPT sang ICO
  4. Tải file ICO của bạn
Hãy thử chuyển đổi ICO với file thử nghiệm PPT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPT sang ICO:

Chuyển đổi PPT sang ICO với file ví dụ PPT của chúng tôi.