Trình chuyển đổi CDR sang ICO

Chuyển file của bạn từ CorelDRAW Image File sang Microsoft icon file bằng trình chuyển đổi CDR sang ICO.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file CDR thành ICO?

  1. Chọn file CDR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CDR sang ICO
  4. Tải file ICO của bạn