Trình chuyển đổi CDR sang GIF

Chuyển file của bạn từ CorelDRAW Image File sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi CDR sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file CDR thành GIF?

  1. Chọn file CDR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CDR sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn