Trình chuyển đổi CDR sang BMP

Chuyển file của bạn từ CorelDRAW Image File sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi CDR sang BMP.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file CDR thành BMP?

  1. Chọn file CDR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CDR sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn
Hãy thử chuyển đổi BMP với file thử nghiệm CDR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CDR sang BMP:

Chuyển đổi CDR sang BMP với file ví dụ CDR của chúng tôi.