Trình chuyển đổi XLSX sang ICO

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang Microsoft icon file bằng trình chuyển đổi XLSX sang ICO.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file XLSX thành ICO?

  1. Chọn file XLSX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLSX sang ICO
  4. Tải file ICO của bạn
Hãy thử chuyển đổi ICO với file thử nghiệm XLSX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLSX sang ICO:

Chuyển đổi XLSX sang ICO với file ví dụ XLSX của chúng tôi.