Trình chuyển đổi XLSX sang SVG

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi XLSX sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file XLSX thành SVG?

  1. Chọn file XLSX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLSX sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm XLSX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLSX sang SVG:

Chuyển đổi XLSX sang SVG với file ví dụ XLSX của chúng tôi.