Trình chuyển đổi ICO sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Microsoft icon file sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi ICO sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ICO thành TIFF?

  1. Chọn file ICO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ICO sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TIFF sang ICO:

Trình chuyển đổi TIFF sang ICO
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm ICO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ICO sang TIFF:

Chuyển đổi ICO sang TIFF với file ví dụ ICO của chúng tôi.