Trình chuyển đổi ODT sang ICO

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Microsoft icon file bằng trình chuyển đổi ODT sang ICO.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành ICO?

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ ICO sang ODT:

Trình chuyển đổi ICO sang ODT
Hãy thử chuyển đổi ICO với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang ICO:

Chuyển đổi ODT sang ICO với file ví dụ ODT của chúng tôi.