Trình chuyển đổi SVG sang EPS

Chuyển file của bạn từ Scalable Vector Graphics File sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi SVG sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file SVG thành EPS?

  1. Chọn file SVG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ SVG sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPS sang SVG:

Trình chuyển đổi EPS sang SVG
Hãy thử chuyển đổi EPS với file thử nghiệm SVG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ SVG sang EPS:

Chuyển đổi SVG sang EPS với file ví dụ SVG của chúng tôi.