Trình chuyển đổi PPS sang SVG

Chuyển file của bạn từ PowerPoint Slide Show sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi PPS sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PPS thành SVG?

  1. Chọn file PPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPS sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn