Trình chuyển đổi PPTX sang SVG

Chuyển file của bạn từ Microsoft PowerPoint 2007 XML Presentation sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi PPTX sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file PPTX thành SVG?

  1. Chọn file PPTX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PPTX sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm PPTX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PPTX sang SVG:

Chuyển đổi PPTX sang SVG với file ví dụ PPTX của chúng tôi.