Trình chuyển đổi DOC sang SVG

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Binary File Format sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi DOC sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file DOC thành SVG?

  1. Chọn file DOC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOC sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang DOC:

Trình chuyển đổi SVG sang DOC
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm DOC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOC sang SVG:

Chuyển đổi DOC sang SVG với file ví dụ DOC của chúng tôi.