Trình chuyển đổi DOCX sang SVG

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi DOCX sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file DOCX thành SVG?

  1. Chọn file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOCX sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang DOCX:

Trình chuyển đổi SVG sang DOCX
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang SVG:

Chuyển đổi DOCX sang SVG với file ví dụ DOCX của chúng tôi.