Trình chuyển đổi HEIC sang SVG

Chuyển file của bạn từ High Efficiency Image Format sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi HEIC sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file HEIC thành SVG?

  1. Chọn file HEIC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HEIC sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn