Trình chuyển đổi HEIC sang BMP

Chuyển đổi HEIC sang BMP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ High Efficiency Image Format sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi HEIC sang BMP.

Làm cách nào để chuyển đổi file HEIC thành BMP?

  1. Chọn file HEIC mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HEIC sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn
Hãy thử chuyển đổi BMP với file thử nghiệm HEIC

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HEIC sang BMP:

Chuyển đổi HEIC sang BMP với file ví dụ HEIC của chúng tôi.