Trình chuyển đổi SVG sang GIF

Chuyển file của bạn từ Scalable Vector Graphics File sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi SVG sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file SVG thành GIF?

  1. Chọn file SVG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ SVG sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang SVG:

Trình chuyển đổi GIF sang SVG
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm SVG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ SVG sang GIF:

Chuyển đổi SVG sang GIF với file ví dụ SVG của chúng tôi.