Trình chuyển đổi BMP sang SVG

Chuyển file của bạn từ Microsoft Windows bitmap sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi BMP sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file BMP thành SVG?

  1. Chọn file BMP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ BMP sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang BMP:

Trình chuyển đổi SVG sang BMP
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm BMP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ BMP sang SVG:

Chuyển đổi BMP sang SVG với file ví dụ BMP của chúng tôi.