Trình chuyển đổi EXCEL sang BMP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi EXCEL sang BMP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file EXCEL thành BMP?

  1. Chọn file EXCEL mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EXCEL sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn
Hãy thử chuyển đổi BMP với file thử nghiệm EXCEL

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EXCEL sang BMP:

Chuyển đổi EXCEL sang BMP với file ví dụ EXCEL của chúng tôi.