Trình chuyển đổi EXCEL sang GIF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Open XML Spreadsheet sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi EXCEL sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file EXCEL thành GIF?

Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm EXCEL

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EXCEL sang GIF:

Chuyển đổi EXCEL sang GIF với file ví dụ EXCEL của chúng tôi.