Trình chuyển đổi RAW sang BMP

Chuyển file của bạn từ Raw Image Data File sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi RAW sang BMP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file RAW thành BMP?