Trình chuyển đổi DXF sang BMP

Chuyển đổi DXF sang BMP

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ Drawing Exchange Format File sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi DXF sang BMP.

Làm cách nào để chuyển đổi file DXF thành BMP?

  1. Chọn file DXF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DXF sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ BMP sang DXF:

Trình chuyển đổi BMP sang DXF