Trình chuyển đổi BMP sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Windows bitmap sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi BMP sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file BMP thành TIFF?

  1. Chọn file BMP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ BMP sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TIFF sang BMP:

Trình chuyển đổi TIFF sang BMP
Hãy thử chuyển đổi TIFF với file thử nghiệm BMP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ BMP sang TIFF:

Chuyển đổi BMP sang TIFF với file ví dụ BMP của chúng tôi.