Trình chuyển đổi BMP sang WEBP

Chuyển file của bạn từ Microsoft Windows bitmap sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi BMP sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file BMP thành WEBP?

  1. Chọn file BMP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ BMP sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBP sang BMP:

Trình chuyển đổi WEBP sang BMP
Hãy thử chuyển đổi WEBP với file thử nghiệm BMP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ BMP sang WEBP:

Chuyển đổi BMP sang WEBP với file ví dụ BMP của chúng tôi.