Trình chuyển đổi EXR sang BMP

Chuyển file của bạn từ OpenEXR Image sang Microsoft Windows bitmap bằng trình chuyển đổi EXR sang BMP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file EXR thành BMP?

  1. Chọn file EXR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EXR sang BMP
  4. Tải file BMP của bạn