Trình chuyển đổi SVG sang WEBP

Chuyển file của bạn từ Scalable Vector Graphics File sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi SVG sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file SVG thành WEBP?

  1. Chọn file SVG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ SVG sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBP sang SVG:

Trình chuyển đổi WEBP sang SVG
Hãy thử chuyển đổi WEBP với file thử nghiệm SVG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ SVG sang WEBP:

Chuyển đổi SVG sang WEBP với file ví dụ SVG của chúng tôi.