Trình chuyển đổi HTML sang SVG

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi HTML sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành SVG?

  1. Chọn file HTML mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HTML sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang SVG:

Chuyển đổi HTML sang SVG với file ví dụ HTML của chúng tôi.