Trình chuyển đổi VSD sang SVG

Chuyển file của bạn từ Microsoft Visio Drawing File sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi VSD sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file VSD thành SVG?

  1. Chọn file VSD mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ VSD sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn