Trình chuyển đổi EPS sang SVG

Chuyển file của bạn từ Adobe Encapsulated PostScript File sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi EPS sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file EPS thành SVG?

  1. Chọn file EPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ EPS sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang EPS:

Trình chuyển đổi SVG sang EPS
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm EPS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ EPS sang SVG:

Chuyển đổi EPS sang SVG với file ví dụ EPS của chúng tôi.