Trình chuyển đổi TEX sang EPS

Chuyển file của bạn từ LaTeX Source Document sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi TEX sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TEX thành EPS?

  1. Chọn file TEX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TEX sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn