Trình chuyển đổi XLS sang EPS

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Spreadsheet sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi XLS sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file XLS thành EPS?

  1. Chọn file XLS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLS sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn