Trình chuyển đổi XLS sang GIF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Excel Spreadsheet sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi XLS sang GIF.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file XLS thành GIF?

  1. Chọn file XLS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ XLS sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm XLS

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ XLS sang GIF:

Chuyển đổi XLS sang GIF với file ví dụ XLS của chúng tôi.