Trình chuyển đổi ARW sang EPS

Chuyển file của bạn từ Sony Digital Camera Alpha Raw Image Format sang Adobe Encapsulated PostScript File bằng trình chuyển đổi ARW sang EPS.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ARW thành EPS?

  1. Chọn file ARW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ARW sang EPS
  4. Tải file EPS của bạn