Trình chuyển đổi ARW sang GIF

Chuyển file của bạn từ Sony Digital Camera Alpha Raw Image Format sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi ARW sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ARW thành GIF?

  1. Chọn file ARW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ARW sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn