Trình chuyển đổi ARW sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Sony Digital Camera Alpha Raw Image Format sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi ARW sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file ARW thành TIFF?

  1. Chọn file ARW mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ARW sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn