Trình chuyển đổi GIF sang SVG

Chuyển file của bạn từ CompuServe Graphics Interchange Format sang Scalable Vector Graphics File bằng trình chuyển đổi GIF sang SVG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file GIF thành SVG?

  1. Chọn file GIF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ GIF sang SVG
  4. Tải file SVG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ SVG sang GIF:

Trình chuyển đổi SVG sang GIF
Hãy thử chuyển đổi SVG với file thử nghiệm GIF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ GIF sang SVG:

Chuyển đổi GIF sang SVG với file ví dụ GIF của chúng tôi.