Trình chuyển đổi GIF sang WEBP

Chuyển đổi GIF sang WEBP

Chuyển file của bạn từ CompuServe Graphics Interchange Format sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi GIF sang WEBP.

Trình chuyển đổi webp

Trình chuyển đổi webp
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/raster image/gif/example_small.gif)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Thay đổi kích thước:
  x pixels
 • Màu:
  Màu Xám Màu đen trắng Phủ định
   
  Năm 1980 Năm 1900
 • Nâng cao:
  Deskew (chỉnh trang hoặc hình ảnh bị ngược) Cân bằng Normalize Nâng cao
   
  Làm sắc nét No Antialias Despeckle (tự động phát hiện ra viền ảnh)
 • DPI:
 • Cắt pixel từ:
  đầu
  cuối
  trái
  đúng
 • Ngưỡng trắng đen:
  Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBP sang GIF:
Trình chuyển đổi WEBP sang GIF

Hãy thử chuyển đổi WEBP với file thử nghiệm GIF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ GIF sang WEBP:
Chuyển đổi GIF sang WEBP với file ví dụ GIF của chúng tôi.