Trình chuyển đổi M2TS sang GIF

Chuyển file của bạn từ MPEG-2 Transport Stream sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi M2TS sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file M2TS thành GIF?

  1. Chọn file M2TS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ M2TS sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn