Trình chuyển đổi MOV sang GIF

Chuyển file của bạn từ QuickTime Movie sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi MOV sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file MOV thành GIF?

  1. Chọn file MOV mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MOV sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang MOV:

Trình chuyển đổi GIF sang MOV
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm MOV

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOV sang GIF:

Chuyển đổi MOV sang GIF với file ví dụ MOV của chúng tôi.