Trình chuyển đổi TXT sang GIF

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi TXT sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành GIF?

  1. Chọn file TXT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TXT sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang TXT:

Trình chuyển đổi GIF sang TXT
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang GIF:

Chuyển đổi TXT sang GIF với file ví dụ TXT của chúng tôi.