Trình chuyển đổi VIDEO sang GIF

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang CompuServe Graphics Interchange Format bằng trình chuyển đổi VIDEO sang GIF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file VIDEO thành GIF?

  1. Chọn file VIDEO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ VIDEO sang GIF
  4. Tải file GIF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ GIF sang VIDEO:

Trình chuyển đổi GIF sang VIDEO
Hãy thử chuyển đổi GIF với file thử nghiệm VIDEO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ VIDEO sang GIF:

Chuyển đổi VIDEO sang GIF với file ví dụ VIDEO của chúng tôi.