Trình chuyển đổi VIDEO sang WEBP

Chuyển file của bạn từ MPEG-4 Video Stream sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi VIDEO sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file VIDEO thành WEBP?

  1. Chọn file VIDEO mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ VIDEO sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBP sang VIDEO:

Trình chuyển đổi WEBP sang VIDEO
Hãy thử chuyển đổi WEBP với file thử nghiệm VIDEO

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ VIDEO sang WEBP:

Chuyển đổi VIDEO sang WEBP với file ví dụ VIDEO của chúng tôi.