Trình chuyển đổi WEBP sang JPG

Chuyển file của bạn từ Google Web Picture files sang Joint Photographic Experts Group JFIF format bằng trình chuyển đổi WEBP sang JPG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chất lượng tốt nhất
Không có sự khác biệt bằng mắt
File nhỏ nhất
Kích thước file nhỏ
Nén tốt nhất

Quyết định chất lượng hình ảnh. Chất lượng càng tốt, kích thước tập tin càng lớn. Do đó, chất lượng kém hơn cũng sẽ làm giảm kích thước tập tin.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file WEBP thành JPG?

  1. Chọn file WEBP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WEBP sang JPG
  4. Tải file JPG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ JPG sang WEBP:

Trình chuyển đổi JPG sang WEBP
Hãy thử chuyển đổi JPG với file thử nghiệm WEBP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ WEBP sang JPG:

Chuyển đổi WEBP sang JPG với file ví dụ WEBP của chúng tôi.