Trình chuyển đổi TIFF sang WEBP

Chuyển file của bạn từ Tagged Image File Format sang Google Web Picture files bằng trình chuyển đổi TIFF sang WEBP.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file TIFF thành WEBP?

  1. Chọn file TIFF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TIFF sang WEBP
  4. Tải file WEBP của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ WEBP sang TIFF:

Trình chuyển đổi WEBP sang TIFF
Hãy thử chuyển đổi WEBP với file thử nghiệm TIFF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TIFF sang WEBP:

Chuyển đổi TIFF sang WEBP với file ví dụ TIFF của chúng tôi.