Trình chuyển đổi HWP sang TIFF

Chuyển file của bạn từ Hanword Document sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi HWP sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file HWP thành TIFF?

  1. Chọn file HWP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HWP sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn