Trình chuyển đổi MTS sang TIFF

Chuyển file của bạn từ AVCHD Video File sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi MTS sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file MTS thành TIFF?

  1. Chọn file MTS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ MTS sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn