Trình chuyển đổi AVIF sang TIFF

Chuyển file của bạn từ AV1 Image File Format sang Tagged Image File Format bằng trình chuyển đổi AVIF sang TIFF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Làm cách nào để chuyển đổi file AVIF thành TIFF?

  1. Chọn file AVIF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AVIF sang TIFF
  4. Tải file TIFF của bạn