Trình chuyển đổi JPG sang TGA

Chuyển đổi JPG sang TGA

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
px
px
dpi
px
px
px
px

Chuyển file của bạn từ Joint Photographic Experts Group JFIF format sang Truevision Targa Graphic File bằng trình chuyển đổi JPG sang TGA.

Làm cách nào để chuyển đổi file JPG thành TGA?

  1. Chọn file JPG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ JPG sang TGA
  4. Tải file TGA của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ TGA sang JPG:

Trình chuyển đổi TGA sang JPG
Hãy thử chuyển đổi TGA với file thử nghiệm JPG

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ JPG sang TGA:

Chuyển đổi JPG sang TGA với file ví dụ JPG của chúng tôi.